ID bài viết : 00140714 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Màn hình tắt tạm thời khi bắt đầu Live Streaming.

Màn hình tắt tạm thời khi bắt đầu Live Streaming.

    Đó là hoạt động bình thường, khi chuyển sang chế độ Live Stream, máy ảnh bị tắt tạm thời trong một khoảng thời gian. Đây không phải là một sự cố.