ID bài viết : 00103919 / Sửa lần cuối : 07/01/2015

Không thể điều chỉnh âm lượng hoặc quay về bài nhạc trước hoặc sau.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khoảng thời gian giữa mỗi lần nhấn có thể là quá dài đối với nút đa chức năng.
Nhấn nút đa chức năng một cách nhanh chóng để các thao tác trên nút được công nhận là liên tiếp.

LƯU Ý: Đối với tháo tác liên tiếp, nhấn nút đa chức năng một lần nữa trong khoảng 0,4 giây.


Làm thế nào để hoạt động

Image
  [1] nút đa chức năng

Play/pause (Phát/ tạm dừng): Nhấn nhẹ vào nút đa chức năng.
Next song (Bài hát kế tiếp): Nhấn vào nút đa chức năng 2 lần liên tiếp.
Previous song (Bài hát trước đó): Nhấn vào nút đa chức năng 3 lần liên tiếp.
Increase volume (Tăng âm lượng): Nhấn vào nút đa chức năng 2 lần liên tiếp, và bấm giữ nút vào lần bấm thứ hai.
Decrease volume (Giảm âm lượng): Nhấn vào nút đa chức năng 3 lần liên tiếp, và bấm giữ nút vào lần bấm thứ ba.