ID bài viết : 00105481 / Sửa lần cuối : 26/11/2018

Xuất hiện mã lỗi 01-04 trên điều khiển từ xa RM-LVR1 và tôi không thể kết nối với máy ảnh.

    Cập nhật phần mềm của RM-LVR1 lên phiên bản 2.00 trở lên. Các bản tải xuống có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.

    Để kiểm tra phiên bản phần mềm của điều khiển từ xa Wi-Fi RM-LVR1, hãy làm theo các bước dưới đây.

    1. Nhấn nút MENU.
    2. Chọn Main Settings (Cài đặt chính).
    3. Chọn Version (Phiên bản).