ID bài viết : 00105481 / Sửa lần cuối : 04/11/2018

Xuất hiện mã lỗi 01-04 trên điều khiển từ xa RM-LVR1 và tôi không thể kết nối với máy ảnh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cập nhật phần mềm của RM-LVR1 lên phiên bản 2.00 trở lên.

Để kiểm tra phiên bản phần mềm của điều khiển từ xa Wi-Fi RM-LVR1, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Nhấn nút MENU.
  2. Chọn Main Settings (Cài đặt chính).
  3. Chọn Version (Phiên bản).