ID bài viết : 00105481 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Ký hiệu lỗi 01-04 xuất hiện khi tôi có gắng kết nối điều khiển từ xa RM-LVR1 Wi-Fi với máy ảnh

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ký hiệu lỗi 01-04 có thể xuất hiện nếu sử dụng điều khiển từ xa RM-LVR1 Wi-Fi ® trên phần mềm lỗi thời. Cập nhật phần mềm phiên bản 2.00 hoặc mới hơn để khắc phục điều này.

Đến  support page (trang hỗ trợ sản phẩm )để kiểm tra cập nhật

Để kiểm tra phiên bản phần mềm của điều khiển từ xa RM-LVR1 Wi-Fi, thực hiện các bước sau:

  1.  Trên điều khiển từ xa RM-LVR1 Wi-Fi, nhấn MENU
  2. Chọn Main Settings
  3. Chọn Version