ID bài viết : 00167277 / Sửa lần cuối : 04/06/2019

DVD không phát lại mượt trên Bộ thu AV.

DVD không phát lại mượt trên Bộ thu AV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Âm thanh và video có thể không phát lại mượt trên Bộ thu AV của điện thoại khi tải thông tin liên lạc của Bộ thu AV và thiết bị USB quá nặng. Để giải quyết vấn đề này, ngắt kết nối thiết bị USB đã được kết nối với Bộ thu AV.