ID bài viết : 00100314 / Sửa lần cuối : 04/07/2016

Khi chụp ảnh trong ứng dụng PlayMrmories Mobile, máy ảnh dạng ống kính có hỗ trở hoạt động pinch

    Ứng dụng PlayMemories Mobile™ không tương thích với pinch-in hoặc pinch-out trên màn hình smartphone/ tablet.