ID bài viết : 00100314 / Sửa lần cuối : 04/07/2016

Khi chụp ảnh trong ứng dụng PlayMrmories Mobile, máy ảnh dạng ống kính có hỗ trở hoạt động pinch

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ứng dụng PlayMemories Mobile™ không tương thích với pinch-in hoặc pinch-out trên màn hình smartphone/ tablet.