ID bài viết : 00133071 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Cài đặt chế độ lấy nét trong ứng dụng PlayMemories Mobile không khả dụng khi sử dụng ứng dụng Smart Remote Control và ống kính có kèm theo nút AF/MF.

  QUAN TRỌNG:

  • Smart Remote Control (Điều khiển từ xa thông minh) chỉ được hỗ trợ cài đặt trên một số model máy ảnh Sony. Truy cập trang PlayMemories Camera Apps để biết thông tin về các máy ảnh được hỗ trợ.
  • Các thiết bị di động chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trước tiên phải cài đặt ứng dụng PlayMemories Mobile để sử dụng Smart Remote Control. Bạn có thể tải xuống ứng dụng PlayMemories Mobile miễn phí từ Google Play, App Store hoặc từ Windows Store.
   LƯU Ý: Ứng dụng PlayMemories Mobile dành cho máy tính Windows chỉ khả dụng với VAIO do Sony bán. Các phiên bản Windows được hỗ trợ là Windows 8.1 / 10 (64 bit).
  • Đảm bảo phiên bản Smart Remote Control mới nhất được cài đặt trên máy ảnh.
  • Đảm bảo phiên bản PlayMemories Mobile mới nhất được cài đặt trên thiết bị di động.

  Ứng dụng Smart Remote Control hỗ trợ các ống kính có nút AF/MF. Tuy nhiên, cài đặt chế độ lấy nét trong ứng dụng PlayMemories Mobile không khả dụng sau khi thực hiện thao tác sau trong khi ống kính có nút AF/MF kèm theo:

  • Khi nút lấy nét trên ống kính được thay đổi về AF.
  • Khi chế độ lấy nét trong ứng dụng PlayMemories Mobile được thay đổi về MF và đã thoát khỏi ứng dụng Smart Remote Control.
  • Khi nút lấy nét trên ống kính được thay đổi về MF, đã khởi chạy lại ứng dụng Smart Remote Control và đã kết nối lại ứng dụng PlayMemories Mobile.

  Cài đặt chế độ lấy nét trong ứng dụng PlayMemories Mobile sẽ chỉ khả dụng bằng cách kết nối lại PlayMemories Mobile, thay đổi giá trị phơi sáng hoặc thay đổi chế độ lấy nét trong menu cài đặt của máy ảnh.