ID bài viết : 00100127 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Thẻ MicroSD bật ra rất nhanh khi được ngắt kết nối và lấy ra

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cách tốt nhất để ngắt kết nối thẻ microSD là gắn vào và tháo ra từ từ với ngón táy của bạn. Không đẩy ngón tay qua nhanh.