ID bài viết : 00140653 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Khi sử dụng ứng dụng điều khiển từ xa thông minh (Smart Remote Control), máy ảnh mất nhiều thời gian hơn để phản hồi.

Khi sử dụng ứng dụng điều khiển từ xa thông minh, máy ảnh mất nhiều thời gian hơn để phản hồi.

    Nếu máy ảnh mất nhiều thời gian hơn để phản hồi khi sử dụng ứng dụng điều khiển từ xa thông minh (Smart Remote Control), vui lòng cập nhật phần mềm máy ảnh và ứng dụng Smart Remote Control lên phiên bản mới nhất.