ID bài viết : 00146097 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Hướng dẫn từ chối tham gia một cuộc gọi trong một cuộc gọi thoại nhóm.

Hướng dẫn từ chối tham gia một cuộc gọi trong một cuộc gọi thoại nhóm.

    Chỉ có các máy chủ của các cuộc gọi thoại nhóm mới có khả năng chấp nhận, từ chối và thêm người tham gia trong cuộc trò chuyện. Để từ chối một cuộc gọi đến từ một người tham gia không mong muốn, nhấn nút Return trên điều khiển từ xa.

    LƯU Ý: Chỉ nút hung-upmicrophone mute sẽ hiển thị trên màn hình trong khi gọi. Chọn hung-up sẽ kết thúc cuộc gọi thoại nhóm.