ID bài viết : 00091329 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Khi tôi xem YouTube hoặc video qua DLNA qua mạng LAN không dây, đôi khi bị mất kết nối.

  Vui lòng kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra cường độ trường radio của LAN không dây.
   Nếu bước sóng radio của LAN không dây yếu, kết nối trở nên bất ổn và LAN không dây có thể không được kết nối hoặc kết nối có thể trở nên không ổn định.
   Tham khảo thông tin sau và kiểm tra tình trạng của sóng radio.
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Help (Trợ giúp).
   3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
   4. Chọn View Network setting and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng).
   5. Kiểm tra Cường độ tín hiệu từ màn hình hiển thị.
     
  2. Đặt bộ định tuyến LAN không dây gần Tivi hơn và kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa.
   Có thể do lỗi truyền tín hiệu giữa Tivi và bộ định tuyến mạng LAN không dây.

  3. Tắt nguồn thiết bị Bluetooth và các thiết bị mạng LAN không dây khác và kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa.

   • Thiết bị Bluetooth khác sử dụng sóng radio ở băng tần 2.4GHz theo cùng một cách như các điểm truy cập không dây.
   • Bluetooth được sử dụng cho bàn phím, chuột không dây và bộ điều khiển không dây PlayStation3, v.v.
   • Giao tiếp mạng LAN không dây của Tivi có thể không được thực hiện đúng cách do sóng radio của thiết bị LAN không dây khác.

  4. Thay đổi kênh không dây của bộ định tuyến mạng LAN không dây và cập nhật firmware.
   • Giao tiếp trong băng tần không dây cụ thể (kênh không dây) có thể trở nên không ổn định do nhiễu và thiết bị không dây khác.
    Bạn có thể ổn định giao tiếp bằng cách thay đổi kênh không dây của bộ định tuyến mạng LAN không dây.
   • Nếu firmware mới nhất không áp dụng cho bộ định tuyến LAN không dây, bạn có thể ổn định giao tiếp bằng cách áp dụng firmware mới nhất.

   LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách thay đổi kênh không dây và cập nhật firmware, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến.