ID bài viết : 00167339 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Menu điều khiển phát lại (PBC) không hiển thị sau khi phát lại nhanh.

Menu điều khiển phát lại (PBC) không hiển thị sau khi phát lại nhanh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi phát lại VCD với tính năng kiểm soát phát lại (PBC), bạn có thể thưởng thức các hoạt động tương tác đơn giản. Nếu menu PBC không hiển thị sau khi phát tua qua nhanh VCD, lấy VCD ra và lắp lại vào dàn âm thanh stereo xe hơi.

LƯU Ý: Các hoạt động tương tác khác nhau tùy thuộc vào tương thích PBC-với đĩa VCD đang được phát lại. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với đĩa để biết thêm thông tin.