ID bài viết : 00167323 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Dàn âm thanh xe hơi không phản hồi khi điều hướng các tùy chọn màn hình thông qua màn hình phía sau.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dàn âm thanh xe hơi không phản hồi khi điều hướng các tùy chọn màn hình thông qua màn hình phía sau.

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình phía sau bị vô hiệu hóa vì nó chỉ dành cho mục đích xem lại. Để điều hướng các tùy chọn màn hình, sử dụng màn hình hiển thị chính của dàn âm thanh stereo xe hơi hoặc điều khiển từ xa kèm theo sản phẩm