ID bài viết : 00167432 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Tỉ lệ của hình ảnh hoặc video thay đổi khi những tùy chọn trên màn hình được hiển thị.

    Tỉ lệ của hình ảnh hoặc video thay đổi khi những tùy chọn trên màn hình được hiển thị.

     


    Là một phần của các hoạt động bình thường, chất lượng của hình ảnh hoặc video trên màn hình giảm sút khi hững tùy chọn trên màn hình được hiển thị. Để tránh điều này, hãy chạm nhẹ vào bất cứ nơi nào trên màn hình để ẩn các tùy chọn.