ID bài viết : 00091511 / Sửa lần cuối : 05/09/2014

Có thể chụp được ảnh full frame khi gắn ống kính E-mount dành cho máy ảnh APS-C với model ILCE-7/7R/7S không?

    Hình ảnh sẽ được ghi lại ở kích thước APS-C