ID bài viết : 00132037 / Sửa lần cuối : 12/10/2015

Tổi có thể sử dụng ống kính E-mount APS-C với máy ảnh này không?

Tổi có thể sử dụng ống kính E-mount APS-C với máy ảnh này không?

    Vâng, bạn có thể.

    Để biết thêm chi tiết về các ống kính hiện có, tham khảo Thông tin Phụ kiện tương thích:
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php