ID bài viết : 00132037 / Sửa lần cuối : 12/10/2015

Tổi có thể sử dụng ống kính E-mount APS-C với máy ảnh này không?

Tổi có thể sử dụng ống kính E-mount APS-C với máy ảnh này không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vâng, bạn có thể.

Để biết thêm chi tiết về các ống kính hiện có, tham khảo Thông tin Phụ kiện tương thích:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php