ID bài viết : 00194190 / Sửa lần cuối : 30/10/2018

Không thể chuyển kết nối sang thiết bị âm thanh khác khi sử dụng thiết bị di động của Apple với ứng dụng Music Center (SongPal).

  QUAN TRỌNG:

  • Kiểm tra xem thiết bị âm thanh của bạn có thể kết nốivới Music Center (SongPal) hay không. Xem trang web dưới đây để biết thêm thông tin về thiết bị tương thích.
   http://vssupport.sony.net/en_ww/device.html
  • Để sử dụng tính năng Music Center (SongPal) với các thiết bị âm thanh của bạn, bạn phải cập nhật các thiết bị lên firmware mới nhất hiện có. Hãy đảm bảo kiểm tra các bản cập nhật có thể có trước khi thử sử dụngMusic Center (SongPal).

   Xem phần dưới đây để biết cách chuyển kết nối từ thiết bị iOS (iPhone, iPad, iTouch) sang thiết bị âm thanh khác.
   1. Chạm vàoSettings (Cài đặt) trên thiết bị Apple của bạn.
   2. Chạm vào Bluetooth,TẮT Bluetooth và ngắt kết nối tất cả các thiết bị.

    BT_TẮT
    LƯU Ý: Bằng cách TẮTBluetooth, bạn có thể ngắt kết nối tất cả các thiết bị cùng lúc. Để có kết nối ổn định, hãy ngắt kết nối tất cả các thiết bị Bluetooth mà bạn sẽ không sử dụng với Music Center.
   3. BẬT Bluetooth và chạm vào thiết bị bạn muốn kết nối.

    BT_BẬT
   4. Mở ứng dụng Music Center (SongPal).
    Bạn sẽ thấy thiết bị âm thanh đã kết nối bằng Bluetooth trên màn hình Music Center (SongPal).

    Ứng dụng Music Center