ID bài viết : 00091167 / Sửa lần cuối : 17/09/2019

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của dòng TV 2013, 2014 với thiết bị có kết nối Wi-Fi Direct

  QUAN TRỌNG 
  Đây là giải pháp cho một dòng máy cụ thể, xem Applicable Products and Categories để tìm những thông số kỹ thuật áp dụng cho máy của bạn

  1. Kích hoạt Built-in Wi-Fi trên TV của bạn
    
   1. Sử dụng remote điều khiển TV, nhấn nút HOME
   2. Chọn Settings
   3. Chọn System Settings hoặc Network
    LƯU Ý: nếu TV của bạn hiển thị Network,  thực hiện tiếp bước 6
   4. Chọn Setup 
   5. Chọn Wi-Fi Setup
   6. Chọn Built-in Wi-Fi 
   7. Chọn ON

  2. Bật cài đặt Wi-Fi Direct của TV 
   1. Sử dụng remote điều khiển TV, nhấn nút HOME
   2. Chọn Settings 
   3. Chọn System Setting hoặc Network
    LƯU Ý: Nếu TV hiển thị Network, thực hiện tiếp bước 6
   4. Chọn Setup 
   5. Chọn Wi-Fi Setup 
   6. Chọn Wi-Fi Direct
   7. Chọn ON

  3. Hiển thị khóa WPA của TV   
   1. Sử dụng remote điều khiển, nhấn nút HOME 
   2. Chọn Settings
   3. Chọn System Settings hoặc Network
    LƯU Ý: Nếu TV hiển thị Network, thực hiện tiếp bước 6
   4. Chọn Setup
   5. Chọn Wi-Fi Setup
   6. Chọn Wi-Fi Direct Settings 
   7. Nhấn nút Options
   8. Chọn Manual 
   9. Chọn Other Method
   10. Khóa SSID và WPA  sẽ hiển thị trên màn hình TV

  4. Khi cài đặt Wi-Fi của thiết bị Wi-Fi Direct, chọn SSID của TV và nhập khóa WPA hiển thị trên màn hình TV như là một mật khẩu
   LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng