ID bài viết : 00074580 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Làm thế nào để sử dụng tính năng Wi-Fi Direct?

Tính năng Wi-Fi Direct

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để sử dụng tính năng Wi-Fi Direct, bật chức năng Wi-Fi Direct của TV BRAVIA

Bước 1: Bật chức năng Wi-Fi có sẵn trên TV

 • Nhấn nút HOME trên remote
 • Đi đến Settings → System Settings → Set-up → Wi-Fi Setup
 • Chọn Built-in Wi-Fi, và thay đổi thiết lập sang "On".

Bước 2: Bật chức năng Wi-Fi Direct

 • Nhấn nút HOME trên remote
 • Đi đến SettingsSystem SettingsSet-upWi-Fi Setup
 • Chọn Wi-Fi Direct, và thay đổi thiết lập sang "On".

Bước 3: Hiển thị nút WPA

 • Nhấn nút HOME trên remote
 • Chọn SettingsSystem SettingsSet-upWi-Fi SetupWi-Fi Direct Settings
 • Nhấn nút Option trên remote
 • Chọn ManualOther MethodSSID
 • Nút WPA sẽ hiển thị trên màn hình


Sau đó làm những bước sau trên điện thoại Xperia:

 1. Mở chức năng Xperia Wi-Fi.
 2. Chọn tên BRAVIA hoặc SSID từ danh sách Wi-Fi.
 3. Nhập WPA Key như password.
 4. Khi đã kết nối, chọn hình ảnh/video hay nhạc để chia sẻ bằng chức năng Throw trên điện thoại Xperia.