ID bài viết : 00091148 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Những định dạng video và audio được hỗ trợ bới TV

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Video HDMI
 • 1080/24p
 • 1080p (30, 60 Hz)
 • 1080i (60 Hz)
 • 720p (30, 60 Hz)
 • 720/24p
 • 480p
 • 480i
Video MHL
 • 1080/24p
 • 1080p (30 Hz)
 • 1080i (60 Hz)
 • 720p (30, 60 Hz)
 • 720/24p
 • 480p
 • 480i

Âm Thanh:

 • Two channel linear PCM 32
 • 44.1 và 48 kHz
 • 16, 20 và 24bits
 • Dolby Digital

LƯU Ý: Định dạng thực tế có thể tùy thuộc vào đặc điểm kĩ thuật từng loại điện thoại thông minh