ID bài viết : 00091148 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Những định dạng video và audio được hỗ trợ bới TV

  Video HDMI
  • 1080/24p
  • 1080p (30, 60 Hz)
  • 1080i (60 Hz)
  • 720p (30, 60 Hz)
  • 720/24p
  • 480p
  • 480i
  Video MHL
  • 1080/24p
  • 1080p (30 Hz)
  • 1080i (60 Hz)
  • 720p (30, 60 Hz)
  • 720/24p
  • 480p
  • 480i

  Âm Thanh:

  • Two channel linear PCM 32
  • 44.1 và 48 kHz
  • 16, 20 và 24bits
  • Dolby Digital

  LƯU Ý: Định dạng thực tế có thể tùy thuộc vào đặc điểm kĩ thuật từng loại điện thoại thông minh