ID bài viết : 00085055 / Sửa lần cuối : 26/03/2018

Không thể bật TV vào lần đầu tiên.

    QUAN TRỌNG: Đây là một giải pháp cụ thể, xem Các Sản phẩm và Chủng loại áp dụng cho bài viết này để xác minh các thông số kỹ thuật áp dụng cho dòng máy của bạn.

    Nếu TV không có nguồn hoặc không bật sau khi các bước thiết lập ban đầu hoặc sau khi được chuyển đến một vị trí mới, điều đó có thể là do mất một kết nối. Hãy chắc chắn rằng, nguồn điện DC trên các bộ chuyển đổi AC đã được lắp đúng và an toàn.