ID bài viết : 00146096 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn chuyển Screen Key Pad từ trên xuống dưới hoặc ngược lại.

Hướng dẫn chuyển Screen Key Pad từ trên xuống dưới hoặc ngược lại.

  Sử dụng điều khiển Touchpad

  1. Nhấn Control Bar để hiển thị Screen Key Pad.
   Control Bar
  2. Nhấn vào chính giữa của Touchpad khoảng từ 3 đến 5 giây để di chuyển vị trí của Screen Key Pad.
   Touchpad

  Sử dụng điều khiển hồng ngọai IR (infrared)

  1. Nhấn nút KEY PAD để hiển thị Screen Key Pad.
  2. Nhấn nút Enter hoặc Select khoảng từ 3 đến 5 giây để di chuyển vị trí của Screen Key Pad.