ID bài viết : 00146096 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Hướng dẫn chuyển Screen Key Pad từ trên xuống dưới hoặc ngược lại.

Hướng dẫn chuyển Screen Key Pad từ trên xuống dưới hoặc ngược lại.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sử dụng điều khiển Touchpad

  1. Nhấn Control Bar để hiển thị Screen Key Pad.
    Control Bar
  2. Nhấn vào chính giữa của Touchpad khoảng từ 3 đến 5 giây để di chuyển vị trí của Screen Key Pad.
    Touchpad

Sử dụng điều khiển hồng ngọai IR (infrared)

  1. Nhấn nút KEY PAD để hiển thị Screen Key Pad.
  2. Nhấn nút Enter hoặc Select khoảng từ 3 đến 5 giây để di chuyển vị trí của Screen Key Pad.