ID bài viết : 00084983 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Tôi có thể nghe nhạc từ thiết bị one-segment teleview trên loa di động không?

    Có, loa di động hỗ trợ định dạng one-segment teleview. Một đoạn âm thanh one-segment teleview được bảo vệ với  SCMS-T content protection method  và thiết bị này được trang bị phương pháp bảo vệ như trên.