ID bài viết : 00112476 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Độ sáng và màu sắc của hình ảnh được chụp là khác nhau khi hiển thị trên màn hình.

Độ sáng và màu sắc của hình được ghi lại là khác nhau khi hiển thị trên màn hình..

  Kiểm tra lại các chế độ chụp của máy ảnh đã được bạn thiết lập một cách thích hợp.

  Lưu ý:

  • Khi bạn chọn một số thiết lập như Auto HDR, những ảnh hưởng của thiết lập này sẽ không xuất hiện trên màn hình.
  • Các thiết lập chụp có thể được áp dụng hoặc nhìn thấy trên màn hình rất phong phú phụ thuộc vào các loại máy. Để kiểm tra lại thiết lập chụp, xem sách hướng dẫn đi kèm với sản phẩm.

  Nếu tất cả đều được thiết lập đúng cách và bạn vẫn nhận được cùng một chất lượng hình ảnh, cài đặt lại các thiết lập chụp để các thiết lập được mặc định bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Trên máy ảnh, nhấn vào nút MENU.
  2.
  Chọn Setup.
  3. Chọn Setting Reset hoặc Initialize
  4.
  Chọn Camera Settings Reset hoặc Rec mode reset.