ID bài viết : 00082529 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

LƯU Ý: Lỗ hỏng bảo mật trong trình duyệt Internet Explorer có thể cho phép thực thị mã điều khiển từ xa.

  Vấn đề:

  Microsoft đã thông báo một lỗ hổng trong Internet Explorer có thể cho phép thực thi mã từ xa. Lỗ hổng có thể gậy ra lỗi bộ nhớ cho phép kẻ tấn công thực thi mã chiếm quyền điều khiển của người dùng đang trong Internet Explorer. Để biết thêm thông tin , xin vui lòng đọc bài viết Microsoft ® Security Advisory , Vulnerability in Internet Explorer Could Allow Remote Code Execution (2963983) tại liên kết dưới đây : https://technet.microsoft.com/en-US/library/security/2963983

  Giải pháp:

  Hiện tại, chưa có giải pháp để khắc phục vấn đề tiềm ẩn nhưng Microsoft đã cung cấp một số cách giải quyết có thể giúp ngăn chặn được hướng tấn công trước khi cập nhật bảo mật có sẵn . Microsoft cũng khuyến khích người dùng thực hiện theo các hướng dẫn trong Microsoft Safety & Security Center để kích hoạt tường lửa , áp dụng tất cả các bản cập nhật phần mềm, và cài đặt phần mềm chống virus.

  Sau khi hoàn thành điều tra, Microsoft sẽ có những hành động thích hợp để bảo vệ tất cả các khách hàng, trong đó có thể bao gồm việc cung cấp một giải pháp thông qua việc phát hành bản cập nhật bảo mật.

  Phiên bản bị ảnh hưởng :

  Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 và Internet Explorer 11.