ID bài viết : 00117869 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Chức năng lens compensation là gì? Những ống kính nào tương thích với chức năng này?

   

   


  Chức năng này sẽ tự động bù góc tối (Shading), sai màu, và biến dạng của hình ảnh qua ống kính gắn vào máy trong khi chụp.

  Lưu ý:

  • Chức năng này sẽ tự động kích hoạt khi một ống kính phù hợp được gắn vào.
  • Tất cả các ống kính được bán trong một bộ đều là ống kính phù hợp với chức năng này.


  Các ống kính sau đây tương thích với chức năng này.

  (As of April 2015)

   ILCA-77M2SLT-A58SLT-A99VSLT-A99SLT-A57SLT-A37SLT-A65VSLT-A65SLT-A77VSLT-A77
  Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
  Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
  Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
  Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM (SAL1635Z)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
  Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  DT 30mm F2.8 Macro SAM (SAL30M28)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  35mm F1.4 G (SAL35F14G)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  DT 35mm F1.8 SAM (SAL35F18)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
  Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM (SAL50F14Z)
  50mm F1.4 (SAL50F14)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  DT 50mm F1.8 SAM (SAL50F18)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
  DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650)
  DT 16-105mm F3.5-5.6 (SAL16105)
  DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL1855)
  DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II (SAL18552)
  DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM(SAL18135)
  DT 18-250mm F3.5-6.3 (SAL18250)
  28-75mm F2.8 SAM (SAL2875)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  DT 55-200mm F4-5.6 (SAL55200)
  DT 55-200mm F4-5.6 SAM (SAL55200-2)
  DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM (SAL55300)
  70-200mm F2.8 G (SAL70200G)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
  70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
  70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
  70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
  28mm F2.8 (SAL28F28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
  20mm F2.8 (SAL20F28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
  50mm F2.8 Macro (SAL50M28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
  100mm F2.8 Macro (SAL100M28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
  85mm F2.8 SAM (SAL85F28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
  DT 18-200mm F3.5-6.3 (SAL18200)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
  • *1 Camera Firmware Version: Ver.1.05 and higher
  • *2 Camera Firmware Version: Ver.1.06 and higher
  • *3 Camera Firmware Version: Ver.1.03 and higher
  • *4 Camera Firmware Version: Ver.1.01 and higher
  • *5 Camera Firmware Version: Ver.1.04 and higher
  • *6 Camera Firmware Version: Ver.1.07 and higher

  Để biết chi tiết về bản cập nhật của sản phẩm hoặc phụ kiện tương thích, hãy truy cập trang web hỗ trợ của sản phẩm