ID bài viết : 00199829 / Sửa lần cuối : 29/08/2018

Cách kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi bằng Music Center (SongPal)

  Hãy làm theo các bước này để thiết lập các cài đặt mạng Wi-Fi bằng ứng dụng Music Center (SongPal).

  1. Kết nối thiết bị di động và thiết bị âm thanh qua kết nối BLUETOOTH. Cần có kết nối Bluetooth để kết nối qua Wi-Fi.
  2. Kết nối thiết bị âm thanh của bạn với mạng Wi-Fi bằng ứng dụng Music Center (SongPal).
   1. Chạm vào biểu tượng ứng dụng Music Center (SongPal) Biểu_tượng_ứng_dụng_SongPal trên thiết bị di động của bạn.
   2. Trên màn hình Speaker & Group (Loa & Nhóm), chọn thiết bị âm thanh.
   3. Chạm vào Settings (Cài đặt) trên màn hình thông tin âm thanh của bạn.
   4. Chọn Network Settings (Cài đặt mạng).
    Mạng
   5. Sau khi đã kết nối Bluetooth, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình và kết nối thiết bị âm thanh với mạng Wi-Fi.

  LƯU Ý: Khi thiết bị âm thanh được kết nối với mạng Wi-Fi, Music Center (SongPal) ngừng kết nối BLUETOOTH và màn hình Music Center xuất hiện.
  Mạng

  Để biết thêm thông tin về cách kết nối với thiết bị âm thanh của bạn, vui lòng truy cập trang web dưới đây. 
  Trang Trợ giúp Music Center:
  http://vssupport.sony.net/en_ww/help/basic02.html