ID bài viết : 00143468 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Loa siêu trầm không dây (Wireless Subwoofer) phát ra âm thanh lạ hoặc nhiều âm thanh khác nhau.

    Loa siêu trầm không dây phát ra âm thanh lạ hoặc những âm thanh khác nhau.

     


    Loa siêu trầm không dây có thể nhận được âm thanh từ một loa siêu trầm không dây khác ở khoảng cách gần.

    Để tránh hiện tượng này, xin vui lòng sử dụng chức năng Liên kết an toàn (Secure Link) của loa phụ không dây
    LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm loa siêu trầm không dây để biết thêm thông tin về các tính năng Liên kết an toàn.