ID bài viết : 00082864 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Làm thế nào để thực hiện cuộc gọi Skype bằng TV của bạn.

  QUAN TRỌNG: Trong một số dòng máy, bạn có thể chọn Skype Main Menu hoặc nhấn nút SOCIAL VIEWING trên điều khiển từ xa nhiều lần để mở màn hình menu. Sau đó chọn View Contacts hoặc Call Phones.

  Loại cuộc gọi Skype:

  1. Skype với Skype 
   1. Bằng cách sử dụng điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Apps.
   3. Chọn biểu tượng Sykpe.
    Nếu biểu tượng Skype không được hiển thị trên Apps, bạn có thể điều hướng đến All Apps ở phía dưới cùng của màn hình. 
   4. Sau khi mở Skype, chọn từ  Contact hoặc History.
   5. Chọn Video call hoặc Voice call.

   LƯU Ý: Sử dụng tìm kiếm liên lạc, bạn có thể tìm kiếm địa chỉ liên lạc của bạn bằng cách sử dụng Skype name, Full name hoặc email address.

  2. Skype đến điện thoại hoặc số điện thoại di động.

   1. Bằng cách sử dụng điều khiển từ xa, nhấn nút HOME
   2. Chọn Apps
   3. Chọn biểu tượng Sykpe.
    Nếu biểu tượng Skype không được hiển thị trên Apps, bạn có thể điều hướng đến All Apps ở phía dưới cùng của màn hình
   4. Sau khi mở Skype, chọn từ danh sách Contact hoặc History.
   5. Sử dụng bàn phím quay số, tới Tool
   6. Chọn số điện thoại cần gọi. 
   7. Nhập số điện thoại.

  LƯU Ý: Chọn call to phone number khi sử dụng danh sách History (Lịch sử cuộc gọi.)