ID bài viết : 00079994 / Sửa lần cuối : 03/06/2014

Làm thế nào để bắt đầu tính năng Remote Support?

  Trên màn hình Remote Support, thông điệp sau được hiển thị:
  "Remote Support là một cuộc gọi cho phép bạn truy cập một trung tâm hỗ trợ từ xa để giúp bạn giải quyết vấn đề. Xin vui lòng gọi số điện thoại sau đây để trao đổi với nhà điều hành."

  "Để biết thêm thông tin về vấn đề liên hệ với Sony, vui lòng truy cập trang web Sony của nước sở tại
  **URL**" .
  Tuy nhiên, không có số điện thoại gọi cho trung tâm, vì vậy làm thế nào tôi có thể bắt đầu  Remote Support ?

   


  Để bắt đầu Remote Support ( Hỗ trợ từ xa), người dùng phải gọi đến Trung tâm thông tin khách hàng của Sony Việt Nam 1800 588 885.