ID bài viết : 00106681 / Sửa lần cuối : 25/06/2015

Khi bộ thu phát không dây của loa không dây (SWF-BR100) được kết nối đến cổng USB1 hoặc cổng USB2, thiết bị khác không thể được chèn đến các thiết bị đầu cuối liền kề.

    Khi bộ thu phát không dây của loa không dây (SWF-BR100) được kết nối đến cổng USB1 hoặc cổng USB2, thiết bị khác không thể được chèn đến các thiết bị đầu cuối liền kề.
    Các thiết bị khác có thể không được chèn đúng đến cổng  liền kề USB1USB2  khi bộ thu phát không dây được kết nối. Để tránh vấn đề này, hãy chèn bộ thu phát không dây đến cổng USB3
    Lưu ý: Cổng USB1 có thể không làm việc với thiết bị sử dụng dây cáp USB có chiều dài hơn 45mm