ID bài viết : 00081586 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Âm thanh của TV khi thực hiện gọi Skype phát ra đến những loa khác ngay cả khi thanh âm thanh hoặc hệ thống audio đã được kết nối

    Âm thanh phát ra khi đang sử dụng Skype


    Vấn đề này xảy ra nếu âm thanh hoặc hệ thống audio không có tính năng Echo Canceller Sync. Bạn có thể đặt loa xa khỏi TV và vặn nhỏ âm lượng của TV để giải quyết vấn đề

    LƯU Ý: Tính năng Echo Canceller Sync giúp giảm đi sự phát ra âm thanh đến những chiếc loa khác.