ID bài viết : 00082856 / Sửa lần cuối : 16/07/2014

Không có âm thanh và hình ảnh trên TV khi kết nối với cổng replicator.

  Kiểm tra những điều sau đây nếu TV không có hình ảnh hoặc âm thanh khi kết nối với cổng replicator:

  • Hãy chắc chắn rằng mỗi cáp kết nối với cổng replicator là đúng và kết nối an toàn.
  • Kiểm tra xem adapter AC có kết nối đúng với cổng replicator và ổ cắm trên tường.

   LƯU Ý: Các cổng replicator cần một nguồn cung cấp năng lượng, do đó, nó không thể được sử dụng mà không có adapter AC.
  • Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết sau khi kiểm tra các kết nối, loại bỏ các dây cáp và các bộ chuyển đổi AC từ cổng replicator, sau đó kết nối lại.