ID bài viết : 00082910 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng chỉ với một chạm GTK-X1BT).

  Bằng cách chạm vào loa với một điện thoại thông minh NFC tương thích (*), loa và điện thoại thông minh hoàn thành ghép nối và kết nối Bluetooth tự động.

  * Mặc dù chỉ có điện thoại thông minh được đề cập trong hướng dẫn, nhưng vẫn áp dụng cho máy tính bảng.

  1. Chạm vào điện thoại thông minh vào dấu N của loa cho đến khi điện thoại thông minh rung hoặc phát âm thanh ngắn.

    

   Mở khóa màn hình của điện thoại thông minh trước.

   Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trên điện thoại thông minh để hoàn thành kết nối.

   Khi kết nối Bluetooth được thiết lập, chỉ báo Bluetooth ngừng nhấp nháy và nhưng vẫn sáng. Tên thiết bị Bluetooth xuất hiện trong màn hình hiển thị.

  2. Bắt đầu phát lại trên điện thoại thông minh.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn của điện thoại thông minh cho các vị trí được chỉ định để được tiếp xúc trên các điện thoại thông minh.
  • Nếu ghép nối và kết nối Bluetooth không thành công, thực hiện như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt "NFC Easy Connect" (nếu đã cài đặt), trên điện thoại thông minh, sau đó di chuyển điện thoại thông minh từ từ đếm dấu N.
   • Tháo bỏ bao da khỏi điện thoại thông minh nếu bạn có sử dụng bao da điện thoại