ID bài viết : 00080087 / Sửa lần cuối : 15/10/2018

Không thể hoàn thành cập nhật phần mềm hoặc cập nhật phần mềm mất quá nhiều thời gian.

Cập nhật phần mềm

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tải về một bản cập nhật phần mềm cần có kết nối Internet tốc độ cao ổn định. Hoàn tất một bản cập nhật có thể chậm hoặc có thể không hoàn thành do điều kiện mạng. Một trong các tùy chọn sau đây sẵn có để giúp tránh phải chờ đợi một bản cập nhật hoàn tất:

 • Tải về các bản cập nhật phần mềm từ trang web bằng máy tính và cài đặt chúng bằng tay bằng cách sử dụng một thiết bị lưu trữ USB.
 • Thiết lập Automatic software download sang On tại menu của TV.
 • LƯU Ý:Thiết lập Automatic software download sẽ cho phép TV tự động tải về bản cập nhật mới trong khi ở chế độ chờ. 
  1. Nhấn nút HOME, trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Help.
  3. Chọn Customer Support.
  4. Chọn Automatic software download.