ID bài viết : 00080087 / Sửa lần cuối : 10/03/2019

Không thể hoàn tất quá trình cập nhật phần mềm hoặc quá trình cập nhật phần mềm mất quá nhiều thời gian.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cần có kết nối Internet tốc độ cao ổn định để tải xuống bản cập nhật phần mềm. Thời gian hoàn tất bản cập nhật có thể lâu hơn hoặc không thể hoàn tất cập nhật do tình trạng mạng. Thực hiện một trong các tùy chọn sau đây để không phải mất thời gian chờ bản cập nhật hoàn tất:

 • Tải bản cập nhật phần mềm xuống máy tính từ trang web này và cài đặt bản cập nhật theo cách thủ công bằng cách sử dụng thiết bị USB. ình điều khiển
 • Chuyển cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) thành On (Bật) trên menu của Tivi (ngoại trừ dòng A9F_AF9 và Z9F_ZF9).
 • LƯU Ý: Cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) sẽ cho phép Tivi tự động tải xuống các bản cập nhật mới khi đang ở chế độ chờ.
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Help (Trợ giúp) hoặc Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) hoặc System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
  4. Chọn Automatic software download (Tải phần mềm tự động) và đặt thành On (Bật).