ID bài viết : 00081654 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Loại nội dung nào phù hợp với từng phạm vi âm thanh

Nội dung phù hợp cho từng phạm vi âm thanh

    • Cinema Studio 9.1ch - Phạm vi âm thanh này phù hợp cho người sử dụng muốn xem phim và trải nghiệm âm thanh như trong rạp chiếu phim
    • Digital Music Arena - Phạm vi âm thanh này phù hợp cho người sử dụng muốn xem, nghe và trải nghiệm âm thanh như video trong buổi hòa nhạc hoặc trong buổi hòa nhạc Live Rock trực tiếp
    • Philharmonic Hall - Phạm vi âm thanh này phù hợp với người sử dụng ưa thích xem và nghe video Live Orchestrahoặc đĩa âm thanh.