ID bài viết : 00081626 / Sửa lần cuối : 03/06/2014

Làm thế nào để thực hiện phản chiếu màn hình khi sử dụng NFC?

Phản chiếu một chạm

    QUAN TRỌNG: Phản chiếu màn hình (Screen mirroring) có thể được thực hiện giữa các hệ thống Blu-ray Home Theater và một thiết bị di động sử dụng NFC nếu thiết bị di động tương thích với công nghệ Miracast. Tham khảo hướng dẫn được cung cấp kèm theo các thiết bị di động để biết thêm thông tin liên quan đến khả năng tương thích và vị trí Miracast hoặc vị trí của khu vực phát hiện NFC.

    1. Nhấn nútMIRRORING trên điều khiển từ xa của hệ thống Blu-ray Home Theater.
    2. Giữ điện thoại di động gần dấu N-png65856.png của thiết bị chính cho đến khi thiết bị di động rung.
    3. Sau khi kết nối được thiết lập, màn hình điện thoại di động sẽ hiển thị trên màn hình TV.