ID bài viết : 00081610 / Sửa lần cuối : 03/06/2014

Không thể kết nối với thiết bị tương thích Screen mirroring và Miracast.

Phản chiếu màn hình

    Phần mềm hệ thống Home Theater hiện nay không phù hợp với công nghệ bảo vệ bản quyền mới nhất cho thiết bị tương thích Miracast (áp dụng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng được phát hành vào mùa xuân năm 2014).

    Để thưởng thức tính năng phản chiếu màn hình (Screen mirroring) hoặc dịch vụ Miracast, cập nhật phần mềm của hệ thống Home Theater lên phần mềm mới nhất sẽ được phát hành vào đầu tháng Tư năm 2014.