ID bài viết : 00076822 / Sửa lần cuối : 11/09/2017

Kết nối máy ảnh với máy tính nhưng không thể sạc pin

Không thể sạc khi kết nối với máy tính

  Kiểm tra xem đèn sạc POWER/CHG (charge) có sáng hay không
  Nếu đèn sạc POWER/CHG (charge) không sáng, kiểm tra các vấn đề sau

  • Ngắt kết nối dây cáp USB khỏi máy tính và kết nối lại
  • Nếu máy ảng được trang bị USB tích hợp, sử dụng dây cáp để kết nối với máy tính
  • Pin không sạc được nếu máy ảnh đang mở.
   LƯU Ý: Khi sử dụng các dòng máy HDR-AS15/AS30/AS30V/AS100/AS100V, kết nối dây cáp USB khi máy ảnh tắt bằng chức năng Auto Power Off, máy ảnh chuyển sang chế độ kết nối USB và pin không được sạc. Kết nối dây cáp USB sau khi tắt máy ảnh khoảng 10 giây .
  • Nếu máy tính ở chế độ chờ, pin có thể không được sạc. Đảm bảo máy tính không ở chế độ chờ.
  • LƯU Ý: Kết nối USB có thể không thành công nếu bạn kết nối khi máy tính chưa khởi động. Luôn mở máy tính trước và chờ tới khi máy hoạt động mới kết nối với máy ảnh.
   Nếu máy tính là kiểu notebook, sử dụng bộ chuyển đổi AC Adapter để cung cấp điện cho máy tính

  Nếu máy ảnh và pin đã lâu không sử dụng, pin sẽ không sạc được.
  Trong trường hợp này, thời gian sạc sẽ lâu hơn bình thường

  LƯU Ý: Sạc pin ở nhiệt độ 10 ˚C - 30 ˚C (50 °F - 86 °F).

  Nếu vấn đề vẫn chưa được khắc phục, máy ảnh cần sửa chữa