ID bài viết : 00076789 / Sửa lần cuối : 18/04/2014

Máy ảnh tắt nguồn đột ngột

Máy ảnh tự động tắt nguồn

  Kiểm tra các điều sau:

  1. Kiểm tra thiết lập chế độ power-save (tiết kiệm pin) ở On.
   Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong một khoảng thời gian, máy ảnh sẽ ở chế độ power-save (tiết kiệm pin)
   Chế độ power-save (tiết kiệm pin) được thực hiện khi nhấn nút chụp một nửa.

   You can change the length of time before the camera enters power-save mode. For details, refer to the operation manual.
    Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian trước khi máy ảnh ở  power-save (tiết kiệm pin). Để biết thêm thông tin hãy đọc hướng dẫn sử dụng
  2. Kiểm tra xem hiện tượng tương tự có xảy ra với pin khác không.
    Nếu bạn có nhiều cục pin khác nhau, hãy thử chúng.
   If the same thing does not happen with another battery pack, there may be a malfunction in the battery pack.
   Nếu vấn đề vẫn chưa được khắc phục thì pin đã bị lỗi.

  Nếu hiện tượng vẫn chưa được khắc phục, sản phẩm cần sửa chữa