ID bài viết : 00074675 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Tại sao camera không sạc khi kết nối với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 8.1 qua cổng USB?

Sạc pin với máy tính có hệ điều hành Windows 8.1

    Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 8.1, cập nhật driver thiết bị từ trang sau:
    Driver Update for USB Charging with a Windows 8.1 PC