ID bài viết : 00074855 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Sử dụng ống kính SELP18200 để quay phim với chế độ servo zoom đôi khi xuất hiện tiếng động khi zoom?

    Âm thanh zoom đôi khi xuất hiện trong đọan phim được ghi

    Ống kính này đáp ứng tiêu chuẩn của công ty Sony. Tuy nhiên, tiếng máy đôi khi hơi lớn  tùy vào sự kết hợp của tốc độ zoom được cài đặt trên camera và trên ống kính.

    Tiếng động này có thể được giảm bớt bằng việc giảm tốc độ zoom
    Nếu máy ảnh được trang bị chân đế, bạn có thể giảm tiếng ồn bằng cách sử dụng 1 micro phụ trợ

    Chúng tôi khuyến nghị bạn quay thử nghiệm trước khi quay thực tế