ID bài viết : 00077923 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Tôi có nên cẩn thận khi chụp hình phơi sáng chậm dưới tác dụng của ánh sáng bên ngoài trên máy ảnh?

    Trong điều kiện bình thường, bao gồm chụp ảnh phơi sáng chậm trong một khu vực tối, không có cần phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể, chẳng hạn như chụp ảnh phơi sáng chậm trong một khu vực sáng, máy ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xung quanh.

    Phương pháp thường được khuyến cáo, một miếng vải đen, có thể làm giảm tác dụng của ánh sáng xung quanh khi chụp ảnh phơi sáng chậm trong một khu vực sáng.
     


    Trong điều kiện bình thường, bao gồm chụp ảnh phơi sáng chậm trong một khu vực tối, không có cần phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể, chẳng hạn như chụp ảnh phơi sáng chậm trong một khu vực sáng, máy ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xung quanh.

    Phương pháp thường được khuyến cáo, một miếng vải đen, có thể làm giảm tác dụng của ánh sáng xung quanh khi chụp ảnh phơi sáng chậm trong một khu vực sáng.