ID bài viết : 00076600 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Không thể ghi âm thanh

Ghi âm

    Âm thanh không thể được ghi ở chế độ SSLOW (1208 × 720 120p) và SLOW (1280 × 720 30p) vì tốc độ ghi chậm
    Điều chỉnh chế độ ghi sang chế độ khác để ghi âm.