ID bài viết : 00080179 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Điều kiện nào để Phase Detection AF theo Fast Hybrit AF không hoạt động?

  Sự hoạt động của Phase Detection AF theo Fast Hybrid AF.

  Phase Detection AF không hoạt động khi tương phản AF được sử dụng dưới những điều kiện sau

  • Khi vật thể không ở bên trong khu vực Phase Dectection AF
  • Khi ống kính không tương thích Fast Hybrid AF được lắp
  • Khi sử dụng Mount Adaptor
  • Khi vật thể tối
  • Khi giá trị khẩu độ lớn hơn F11