ID bài viết : 00073546 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Đèn flash không xuất hiện khi sử dụng chế độ Multi Interface Shoe

Đèn flash không xuất hiện khi sử dụng chế độ Multi Interface Shoe

    Đảm bảo rằng chốt giữa của flash đồng bộ với chốt giữa của chế độ Multi Interface Shoe của camera, chốt giữa làm flash hoạt động. Nếu các chốt không đều nhau, flash sẽ sáng.