ID bài viết : 00080193 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Co vấn đề gì không, khi phụ kiện được lắp vào đế tự động khóa của máy ảnh chạm vào vòng đệm kính ngắm được cung cấp

Phụ kiện được lắp vào đế tự động khóa của máy ảnh chạm vào vòng đệm kính ngắm được cung cấp

    Một vài phụ kiện có thể chạm vào vòng đệm kính ngắm, nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu vòng đệm kính ngắm rơi xuống khi lắp với phụ kiện, tháo vòng đệm khi cần thiết