ID bài viết : 00074746 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Tại sao camera không tiếp tục quay phim

  Movie recording
  Quay Phim


  Thời gian quay tối đa cho 1 tập tin là khoảng 29 phút

  Dung lượng tối đa cho 1 tập tin phim MP4 là khoảng 2GB

  LƯU Ý:

  • Thời gian quay tối đa cho 1 tập tin khác nhau tùy theo điều kiện ghi hình và dung lượng thẻ nhớ
  • Khi ghi hình ở chế độ MP4, thời gian ghi hình sẽ thấp hơn 29 phút nếu dung lượng xấp xỉ 2GB