ID bài viết : 00072926 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Các đối tượng di chuyển bị bóp méo trên Video Motion Shot.

Các đối tượng di chuyển bị bóp méo trên Video Motion Shot.

    Các đối tượng di chuyển có thể bị bóp méo khi chỉ là một phần của đối tượng đang chuyển động, chẳng hạn như quá trình chuyển động khi chơi bóng chày hoặc golf.