ID bài viết : 00072912 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Tôi có thể sử dụng micro không dây ECM-W1M không?

Sử dụng micro không dây ECM-W1M

    Micro không dây ECM-W1M không phải là phụ kiện được đề nghị cho máy ảnh của bạn. Sử dụng nó có thể gây nhiễu âm thanh khi quay phim.