ID bài viết : 00072891 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Đèn nguồn không bật khi nút nguồn được nhấn.

Đèn nguồn không bật khi nút nguồn được nhấn.

    Đèn nguồn không được trang bị trên máy ảnh của bạn.

    Kiểm tra xem màn hình LCD có hiển thị sau khi bạn bật máy ảnh hay không.