ID bài viết : 00112399 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Khi thu phóng khoảng cách của ống kính E 16-50 mm F 3,5-5,6 OSS (SELP1650) trong khi quay phim, âm thanh của ống kính và máy ảnh đang hoạt động bị thu lại.

  Khi thu phóng khoảng cách của ống kính E 16-50 mm F 3,5-5,6 OSS (SELP1650) trong khi quay phim, âm thanh của ống kính và máy ảnh đang hoạt động bị thu lại.


   


  Những âm thanh thu phóng ống kính và máy ảnh khi đang hoạt động có thể bị thu lại trong khi quay.
  Với điều này, chúng tôi khuyến nghị điều chỉnh mức độ thu phóng của máy ảnh bằng cách sử dụng cần gạt phóng to.
  Lưu ý rằng khi sử dụng cần gạt phóng to, hãy đặt nhẹ ngón tay của bạn vào cần gạt và không kéo quá nhanh.

  Lưu ý: Trên máy ảnh có thể kết nối với một micro bên ngoài. Bằng cách sử dụng một microphone ngoài có thể giảm thiểu lượng âm thanh hoạt động từ máy ảnh được thu lại, ví dụ nhu7 microphone được đặt cách một khoảng so với máy ảnh.